Neden Solucan Gübresi

Bitkiler de diğer tüm canlılar gibi gelişimini tamamlamak için suya havaya ve besinlere ihtiyaç duyar. Yetiştirildiği ortamda havayı doğal olarak bulunduğu ortamdan, suyu yağmur ve sulama ile besin maddelerini ise topraktan almaktadır.

Toprağın içerdiği besin maddelerinin zaman içinde değişmesi dolayısıyla bitkinin sağlıklı bir gelişim sürdürememesi insanları gübre kullanımına yönlendirmiştir.

Gübre toprakta normalde bulunan ancak yağışlar yanlış ilaçlamalar ile azalan besin elementlerinin toprağa yeniden kazandırılması için kullanılan doğal ya da kimyasal katkı maddeleridir.

Kimyasal Gübre İle Arasındaki Fark Nelerdir?

  • İçerdiği humik asit vb. organik maddelerle topraktaki organik madde oranını arttırmaktadır. Organik gübre diye satışa sunulan ürünlerde bile organik madde miktarı %35 lerde iken solucan gübresinde bu oran % 65 lere varmaktadır.
  • Bir toprakta bulunan humus (humik asit )ne kadar fazlaysa o toprak o kadar verimlidir. Günümüzde solucan gübresinde bulunan humus oranı diğer gübrelerde oldukça fazladır.(%30 oranında)
  • Toprakta suyun tutulmasını arttırır.
  • Toprakta zamanla birikmiş olan kimyasal yükü azaltır. Toprağı doğal formuna kavuşturur.
  • Diğer gübreler gibi kullanım zamanında ve miktarında bir sınır bulunmamaktadır. Fazladan kullanımı üründe herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaktadır.
  • Ürün verimini %30-%200 arttırır.
  • Ürünün hasat dönemi 15- 20 gün erken yapılır.
  • Bitki daha dirençli olacağı için böcek ve parazitlere karşı ilaçlama yapılmasına gerek duyulmaz.
  • Ürünün raf ömrü uzar.
  • Ürünün tadı aroması rengi daha kaliteli olur.